Dižā skolotāja Šri Juktešvara citāti

By | October 13, 2014

“Citātu mums ir milzu pārpilnība. Bet kādus oriģinālus komentārus jūs varat piedāvāt pamatojoties uz jūsu individuālās dzīves unikālo pieredzi?! Kādus sakrālos tekstus jūs esat uzsūkuši sevī, padarot par saviem? Kādā veidā šīs pārlaicīgās patiesības ir pārveidojušas jūsu dabu? Vai tas var būt kādam apmierinoši palikt par tukšu trauku, kas tikai atkārto svešu cilvēku vārdus?”

“Nesajauciet plašāku vārdu krājumu ar dziļāku izpratni. Raksti var stiprināt iekšējās realizācijas vēlmi, ja ik pants ar laiku tiek uzsūkts sevī. Ja tas nenotiek, intelektuālas studijas var novest pie iedomības, viltus apmierinājuma un neasimilētām zināšanām.”

“Daži cilvēki gribētu būt slaidi nocērtot citiem galvas.”

“Labs līderis ir tas, kas kalpo, nevis tas, kas grib dominēt.”

“Ja jums nepatīk tas, ko es runāju, jūs esat brīvi doties prom jebkurā brīdī. Un es negribu no jums neko, kā vien jūsu pašu pilnveidošanos. Palieciet tikai tad, ja jūs jūtat tajā savu labumu.”

“Zināšanas netiek uzņemtas ar acīm, bet ar atomiem. Ja patiesības pierādījumi nav tikai smadzenēs, bet visā jūsu esamībā, jūs varat piesardzīgi apstiprināt to nozīmi.”

“Riši ietvēra vienā teikumā dziļumus, ar kuru skaidrošanu mācīti vīri ir aizņemti paaudzi pēc paaudzes.”