Klasiskie teksti par krija jogu 2

By | April 7, 2015
Kungs Buddha

Kungs Buddha

“Ānanda: …Vai Tathāgata varētu būt tik pilnīgi žēlsirdīgs, lai atklātu man brīnišķīgo Starojošo Prātu un tādējādi atvērtu manu Gudrības Aci (Tao Aci – ķīn.).

Tathāgata no svastikas (Laimas krusta) uz savām krūtīm izstaroja dārgo daudzkrāsu Gaismu, apgaismojot neskaitāmās visu virzienu Tīrās zemes, un šī Gaisma pēc tam, kad bija starojusi uz visu virzienu visu Buddhu galvām, pagriezās pret Ānandu un visiem sapulcējušamies. Tad Buddha sacīja Ānandam: Es paceļu Diženās Dharmas karogu, lai Tu un visu virzienu dzīvās būtnes var realizēt savas dziļās patiesās dabas tīro un starojošo Prātu un tādā veidā iegūt Aci, kas ir tīra un skaidra.”

Surangama Sutra. (Apvērstā uztvere)

Sundaranda tad piecēlās no sava sēdekļa, noliecās ar savu galvu pie Buddhas pēdām un sacīja: Kad es pametu savas mājas, lai sekotu Buddham, kaut arī biju pilnīgi iesvētīts, es nevarēju realizēt Samādhī stāvokli, jo mans prāts bija ļoti nemierīgs. Tāpēc es nevarēju sasniegt stāvokli viņpus transmigrācijas straumei. Visas Pasaules Diženais Godātais (Buddha) tad mācīja man un Kaušthilam fiksēt prātu uz deguna sakni. Es uzsāku šo meditāciju un kādas trīs nedēļas vēlāk redzēju, ka elpa, kas plūst caur manām nāsīm iekšā un ārā, bija kā dūmi. Iekšēji gan ķermenis, gan prāts kļuva tīrs un es vēros caur (ārējo) pasauli, kas visur kļuva tīrs tukšums kā kristāls. Dūmi pamazām izklīda un mana elpa kļuva balta. Kad mans prāts atvērās, es sasniedzu stāvokli viņpus transmigrācijas straumei. Gan mana ieelpa, gan mana izelpa, tagad starojoša, apgaismoja desmit virzienus un es sasniedzu arhata stāvokli. …Saskaņā ar manu personīgo pieredzi, labākais veids kā sasniegt pilnību ir izslēgt elpu, kas pēc tam kļūst starojoša, nodrošinot pilnības stāvokļa sasniegšanu viņpus transmigrācijas straumes.

Surangama Sutra. (Sešu apziņu meditācija)

Pēc tam piecēlās Avalokitešvara Bodhisatva, noliecās ar savu galvu pie Buddhas pēdām un sacīja: es joprojām atceros kā pirms tik daudz eoniem kā Gangas smilšu graudiņi Buddha vārdā Avalokitešvara ienāca šajā pasaulē. Es biju ar viņu un es attīstīju Pamodušos (Bodhi) Prātu. Un, lai nonāktu Samādhī stāvoklī, mani instruēja praktizēt meditāciju uz dzirdi. …Tad, attīstot meditāciju soli pa solim, gan dzirde, gan tās objekts pilnīgi norima, bet es turpināju. Kad šī stāvokļa apziņa un pats šis stāvoklis tika realizēti kā neesoši, abi – gan subjekts, gan objekts savienojās tukšumā, kura apziņa kļuva visaptveroša. Tālāk, izšķīdinot tukšumu un tā objektu, gan radīšana, gan iznīcināšana izgaisa, atverot ceļu uz Nirvānu, kas tad arī izpauda sevi.

Tādējādi es pārvarēju gan pasaulīgo, gan pārpasaulīgo, realizējot visaptverošo, desmit virzienus caurstrāvojošo spožumu, un ieguvu divus nepārspējamos ieguvumus (fundamentālo Bezgalīgo Apgaismoto Prātu un visaptverošo Labestību pret visu esošo).

Surangama Sutra. (Meditācija uz dzirdi)

Šajā mūku kopienā ir mūki, kuri praktizē sirsnīgu draudzīgumu (maitrī), labestību (karunā), pateicīgu prieku (muditā), līdzsvarotu uztveri (upekšana), meditāciju par (uztveres) piesārņotību, nepastāvības uztveri – tādi mūki ir šeit šajā kopienā. Un šajā kopienā ir mūki, kuri praktizē ieelpas un izelpas apzinātību. Mūki, tā var iegūt bagātīgu ražu, ievērojamu labumu, attīstot un kultivējot elpas apzinātību. Kad Elpas Apzinātība ir attīstīta un kultivēta, tā sniedz iespēju realizēt Apzinātības Četrus Pamatus. Kad Četri Apzinātības Pamati ir attīstīti un kultivēti tie sniedz iespēju realizēt Septiņus Apgaismības Faktorus. Kad Septiņi Apgaismības Faktori ir attīstīti un kultivēti tie sniedz iespēju realizēt patiesas zināšanas un atbrīvi. (Četri Apzinātības Pamati – ķermeņa apzinātība, izjūtu un sajūtu apzinātība, prāta apzinātība un mentālo fenomenu apzinātība; Septiņi Apgaismības Faktori – Apzinātība, Mentālo fenomenu izpratne, Enerģija un Apņēmība, Prieks un Jūsma, Rāmums, Koncentrācija un Samādhī, Līdzsvarotība). Un, ak mūki, kā gan ir jāattīsta un jākultivē elpas apzinātība tā lai tā sniegtu šo bagāto ražu un ievērojamos labumus?! Lai to sasniegtu, mūki dodas uz mežu, pie koka saknēm vai uz vientuļu būdiņu, apsēžas ar sakrustotām kājām, tur muguru taisni, nostiprinās apzinātībā savas sejas priekšā un vienmēr apzinātībā viņs ieelpo un apzinātībā izelpo (komentatori norāda, ka vajag vērot apzinātībā, atbrīvojot jebkādu sasprindzinājumu galvā; tikai konstatējošā, vieglā uzmanība). Ieelpojot dziļi viņš saprot – es ieelpoju dziļi; izelpojot dziļi viņš saprot – es izelpoju dziļi; ieelpojot sekli viņš saprot – es ieelpoju sekli; izelpojot sekli viņš saprot – es izelpoju sekli (komentāros skaidro – nepretoties un nespiest, bet mīkstināt). Viņš trenējas šādi – es ieelpoju, pieredzot visu ķermeni, es izelpoju, pieredzot visu ķermeni (komentāros skaidro – elpošana ir pieredzes fakts, bez īpašas koncetrācijas; apzināšanās ir pietiekami asa, lai zinātu, kas notiek ar elpu dotajā mirklī, taču bez jebkādas elpas kontroles). Viņš trenējas šādi – es ieelpoju rāmumu ķermenī; es izelpoju, piepildot ar rāmumu ķermeni (komentāros skaidro, ka šī instrukcija aicina pamanīt jebkādu sasprindzinājumu ķermenī un to atbrīvot ar elpošanu, ja praktizētājs aizklīst no elpošanas, viņš vienkāršas atgriežas pie tās). Viņš trenējas šādi – es ieelpoju, pieredzot prieku; es izelpoju, pieredzot prieku.

Ānāpānasati Sutta (Ānāpānasmriti Sūtra) 14. – 19.

Guru Rimpoče - Padma Sambhava

Guru Rimpoče – Padma Sambhava

Tad Augstākais avots, tīrais un pilnīgais prāts atbildēja: Ak, diženais, iegremdējies skaņā, es Tev izskaidrošu patieso jēgu! Es esmu Augstākais avots, prāta būtība – visu parādību pati sirds, neizpaužamā būtība, kas no pašiem sākumiem ir centrs. “Centrs” ir tas, kas no pašiem sākumiem ir viņpus apzīmējumiem. Skolotājs, mācība, skolnieku kopums, laiks un vieta rodas no manis un paši ir pēc būtības sākotnējais centrs….

Ak, diženais, iegremdējies dzirdē! Caur skaņu saproti jēgu! Es esmu sākotnējais avots, tīrs un pilnīgs visu radošais Prāts. Pirms manis nebija nekāda pirmpamata, no kura viss dzimtu….

Kundžed Gjalpo (Augstākais Avots) Dzogčen Semde Pamattantra,

fragmenti no 1. un 3.nodaļas

Samantabhadra - Samantabhadri

Samantabhadra – Samantabhadri

Prāts izpauž apzināšanās būtību saskaņā ar stingrību acu skatienā. Ar nekustīgu skatienu, kas virzīts telpā tieši savā priekšā, panāk arvien mierīgāku vēju (enerģiju) kustību. Nomierinoties vējiem, arvien padziļināsies Vienotība.

Nirmanakaja poza ir līdzīga tam, kā sēž riši. …Riši pozā pēdas novietojas uz zemes, rokas aptver saliektus un pie krūtīm pievilktus ceļgalus. Galva nedaudz atpakaļ. …Šīs pozas mērķis ir izsaukt siltumu un panākt pakāpenisku domu apstāšanos.

No “Dharmakajas sirds lāses”,

kas satur citātus no dažādiem Bon tradīcijas Dzogčen avotiem

Kriophoros Hermess

Kriophoros Hermess

Hermess: …Klēpis ir Gudrība Klusumā, bet sēkla ir patiesa Labestība. …Tas, kas dzimst ir cits, viņš ir Dieva Dēls – Viss Visā, sastādīts no visiem Spēkiem. …Lai būtu tas pēc Debesu Gribas, ka tu, mans dēls, varētu iziet ārpus savām robežām, līdzīgi tam, kā sapņos naktī guļot, bet šajā gadījumā neguļot.

Tats: Dieva stiprināts, mans tēvs, es apceru, bet ne ar acu starpniecību, bet ar garīgās enerģijas starpniecību, ko es saņēmu no Spēkiem. Es esmu debesīs, zemē, ūdenī, gaisā, dzīvniekos, augos, dzemdē, pirms ieņemšanas, pēc dzimšanas, visur. Bet pasaki man vēl šo: kā desmit spēki izdzina pēc skaita divpadsmit tumsas bendes? Kādā veidā tas notika, ak Trīskārtlielais?

Hermess: Šī telts, no kuras mēs esam izgājuši, mans dēls, ir pēc būtības zodiaka aplis sastāvošs no divpadsmit zīmēm, vienotas dabas, bet spējīgām pieņemt visdažādākās formas, lai apmānītu cilvēku. Un starp šiem bendēm eksistē pāri, organizēti tā tāpēc, lai cilvēki zaudētu orientāciju. …Dzīvība un Gaisma ir apvienoti Vieniniekā, Garā, un skaitlis Viens ir Dekādes avots. …Tu rīkojies pareizi, mans dēls, ka steidzies iziet no telts, jo tu tagad esi pilnīgi attīrīts. Vīru Gans, Augstākais Prāts nav nodevis man neko vairāk kā to, kas rakstīts,… un viņš man ļāva darīt to, kas labs. Lūk kāpēc visi Spēki, kas manī, dzied to pašu, ko Spēki, kas atrodas visās citās lietās.

Tats: Mans tēvs, es gribu to dzirdēt un aizsniegt domā.

Hermess: Tad klusē, mans dēls, un tagad dzirdi pilnīgāko slavēšanu, atdzimšanas himnu, ko es nebiju domājis tik viegli atklāt, ja tikai tā nedotos tev visas iesvētīšanas nobeigumā. Jo to nemācās. Tā ir apslēpta klusumā…

“Apslēptais kalna sprediķis par atdzimšanu un klusēšanas likumu”

Hermess Trīskārtlielais savam dēlam Tatam

Hermess

Hermess

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.