Klasiskie teksti par krija jogu

By | February 28, 2015

 

Mahariši Vēda Vjāsa

Mahariši Vēda Vjāsa

 • Nāda Bindu Upanišada 31., 33.

siddhāsane sthito yogī mudrāṃ sandhāya vaišnavīm
šrinuyāddakšine karne nādamantargatam sadā
śrūyate prathamābhyāse nādo nānāvidho mahān
vardhamānastathābhyāse śrūyate sūkšmasūkšmatah sah
Apsēžoties Siddhāsanā un izpildot Vaišnavi mudru, jogs vienmēr dzird iekšējo skaņu ar labo ausi… Prakses sākumā viņš dzird daudzas skaļas skaņas. Vēlāk soli pa solim tās kļūst augstākas, un viņš dzird arvien smalkākas un smalkākas skaņas


 • Nāda Bindu Upanišada 46., 47.

brahmapranavasamlagnanādo jyotirmayātmakah
manastatra layam yāti tad višnoh paramam padam
Skaņai, kas rodas no Pranavas un kas ir pats Brahmans, ir mirdzuma daba; prāts iegrimst tajā; un tas ir Višnu augstākais sēdeklis


 • Advaja Tāraka Upanišada 3., 4., 7.

Tas, kas redz nepārtraukti Gaismu augšā, savas pieres vidū, ir sasniedzis meistarību jogā. Lai kur un kā tas nenotiktu, ja cilvēkam virs galvas ir Gaisma, viņš ir jogs.

To sauc par Šambhavi mudru, kad nemirkšķinot plakstiņus, redz gan iekšēji, gan ārēji to, kas jāredz. Pat tikai vieta, kur uzturas šīs mudras eksperts, kļūst par svētvietu


 • Mandala Brahmana Upanišada 2., 3.

Taraka ir Brahmans, kas atrodas starp uzacīm un kam ir Satčitānandas (eksitences, apziņas, laimes) garīgā Mirdzuma daba. Garīgā redze kā trīs introspekcijas veidu rezultāts ir ceļš pie Tā… Dūcoša skaņa ir dzirdama, kad abas ausis ir aiztaisītas ar rādītājpirkstiem [Vaišnavi mudra]. Kad prāts ir fiksēts uz to, tas redz zilu gaismu starp acīm kā arī sirdī. Tā ir iekšējā redze. Ar ārēji iekšējo redzi cilvēks redz sekojošā kārtībā sava deguna priekšā 4, 6, 8, 10 un 12 vienību attālumā zilas gaismas telpu, tad tumši indigo-zilu, tad mirdzošu kā sarkanu vilni, tad zeltainas un oranži sarkanas krāsas. Tad cilvēks jau ir jogs. Viņa redzējums var palikt noturīgs, kad viņš brīvi skatās ārējā telpā kustoties acīm un redz gaismas svītras sava skatu lauka malās. Kad viņš redz garīgo Gaismu (Džjoti) virs savas galvas 12 vienību garumā, tad viņš sasniedz nektāra stāvokli… Ar praksi viņš kļūst vienots ar Akašu (telpu), brīvs no Gunām (materiālās dabas ierobežojumiem) un atšķirības… Garīgā redze parādās telpā starp uzacīm… Lielā Džjoti Gaisma ir virs aukslēju saknes… Šambhavi mudra veidojas, kad garīgā redze redz iekšēji tajā laikā, kad fiziskās acis skatās ārēji nemirkšķinot.


Kunga Šri Krišnas vīzija

Kunga Šri Krišnas vīzija

 •  Bhagavadgīta 4.29.

apāne juhvati prānam prāne ‘pānam tathāpare
prānāpana-gatī ruddhvā prānāyāma-parāyanāh
apare niyatāhārāh prānān prānešu juhvati
Citi ziedo apānu prānai un prānu apānai, kontrolējot prānu un apānu un aizturi starp tām, pilnīgi nododas prānājamai


 • Bhagavadgīta 5.27.-28.

sparšān kritvā bahir bāhjāmš čakšuš čaivāntarē bhruvoh
prānāpānau samau kritvā nāsābhjantara-čārinau
jatēndrija-mano-buddhir munir mokša-parājanah
vigatēččhā-bhaja-krodho jah sadā mukta ēva sah
Muni, meklējot augstāko Mērķi, sasniedz brīvību, ja, noturot neitrālu skatu un vēršot uzmanību starp uzacīm, kontrolē nāsīs ieelpu un izelpu un tā valda pār prātu, jutekļiem un intelektu. Tā, tiekdamies pēc atbrīves, viņš kļūst brīvs no iekāres, bailēm un dusmām un, vienmēr būdams šādā stāvoklī, sasniedz atbrīvi


 •  Bhagavadgīta 6.46.

atapasvibhjo ‘dhiko jogī gjānibhjo ‘pi mato ‘dhikah
karmibhjaš čādhiko jogī tasmād jogī bhavārdžuna
Jogs ir lielāks par askētu, lielāks par zināšanu ceļa gājēju un par darbības ceļa gājēju. Tāpēc, Ardžuna kļūsti par jogu!


Mahariši Patandžali

Mahariši Patandžali

 • Patandžali Joga Sutras 2.1.

tapas svādhyāya-īšvara-pranidhānā kriyā-yogah
Intensīva prakse, pašizpēte un studijas, un nodošanās Augstākajam ideālam ir Krija joga


 •  Patandžali Joga Sutras 2.49.

tasmin-sati švāsa-prašvāsayor-gati-vicchedah prānāyāmah
Atbrīvi var sasniegt ar prānajāmu, kurā tiek atdalīta ieelpas un izelpas kustība


 •  Iša Upanišada 17, 18

vāyur anilam amritam
athedam bhasmāntam šarīram
OM krato smara kritam smara
krato smara kritam smara
Augstākā dzīvības enerģija gaisā neiznīcināma
Tagad šis ķermenis ir tikai pīšļi
OM augstāko labumu atceries, savus darbus atceries
Atceries vēl un vēl

agne naya supathā rāye asmān
višvāni deva vayunāni vidvān
yuyodhy asmaj juhurānam eno
bhūyišthām te nama-uktim vidhema
Augstākais, kas esi ugunī, saudzīgi vadi mūs sasniegt Tevi
Visa dievs, darbu zinātājs, noņem visus šķēršļus, visus mūsu trūkumus daudzos
un pagātnes slikto darbu reakcijas, jo mēs darām, Tevi godinot


Kungs Kristus Jēzus

Kungs Kristus Jēzus

 •  Mateja ev. 4.4.

Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes.


 •  Mateja ev. 6.22., 23.

Acs ir miesas spīdeklis; ja nu tava acs skaidra, tad visa tava miesa būs gaiša. Bet ja nu tava acs kaitīga, tad visa tava miesa būs tumša. Ja nu tas gaišums iekš tevis ir tumsība, cik liela tad būs tā tumsība pati?


 •  Lūkas ev. 11.34., 35.

Miesas spīdeklis ir acs. Ja tava acs ir laba, tad arī visa tava miesa ir gaiša, bet, ja acs ir samaitāta, tad visa tava miesa ir tumša.
Tad nu pielūko, ka gaisma, kas tevī ir, nekļūst par tumsu.


 • Jāņa ev. 1.9.

Tas bija patiesais gaišums, kas apgaismo ikvienu cilvēku, kas nāk pasaulē.


 • Jāņa Parādīšanās (Atklāsmes) 3.14., 20.

…tā saka Tas, kas ir Āmen, uzticīgais un patiesīgais liecinieks, Dieva radības sākums.

Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird Manu balsi un durvis atdara, Es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar Mani.


Saules zīme

Saules zīme

 • Dainas 

4989-0
Es iesēju zelta zirni
Lielajâ tīrumâ.
Tas izauga lielis garš
Līdz pašiem debešiem.
Pa tiem zirņu zariņiem
Es uzkāpu pie Dieviņa.
Es redzeju Dieva dēlu
Kumeliņu seglojot.

33142-0
Es pārsviedu zelta zirni
Par sudraba ozoliņu,
Lai tas krita skanedams
Uz Jāniša cepuriti.

Centrālais kanāls un tā struktūra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.