Par grupas meditācijas nozīmi – Paramahamsa Jogananda

By | October 16, 2014

Paramahamsa Jogānanda

“Meklējot Dievu kopīgi”

Paramahamsa Jogananda portrets

Svētība, ko saņemam meditējot kopā ar citiem:

Grupu meditācijas ir cietoksnis, kas pasargā gan jaunos meklētājus, gan daudz pieredzējušus meditētājus. Kopīga meditācija paaugstina katra grupas locekļa pašrealizācijas pakāpi pamatojoties uz grupas magnētisma neredzamo vibrāciju apmaiņas likumu.

Es atceros Šri Juktešvara padomu, kad devos pie viņa pēc apmācības. Viņš teica: “Meditējiet kopā ar labiem līdzbiedriem. Viņi palīdzēs jums sakult pašrealizācijas sviestu jūsu prāta pienā. Piens sajaucas ar pasaules ilūziju ūdeni un nevar uzpeldēt virspusē. Taču sviests vienmēr uzpeldēs šo ūdeņu virspusē.” Cik gan patiess ir guru norādījums! Ikviens, kurš nepiedalījās manis uzsāktajās grupās, pat tad, ja bija jau sasniegtas augstākas Krija jogas pakāpes, vēlāk padevās sāņus aizvedošām ietekmēm un pagātnes inkarnāciju zemapziņas materiālajām tendencēm.

Taču tie, kas palika ar grupām, pakāpeniski progresēja, tāpēc, ka grupas biedri palīdzēja viens otram vājuma un vienaldzības brīžos. Garīga vājuma brīži laiku pa laikam aizklāj dvēseles gaismu tieši tāpat kā mākoņi kādreiz ātri aizklāj skaidras debesis. Mums jāizkliedē mākoņi ar labas kompānijas sauli.

Atbilstošas sabiedrības vērtība:

Ja cilvēks vēlas kļūt par mākslinieku, viņam ir jābiedrojas ar māksliniekiem. Ja viņš vēlas kļūt par biznesa cilvēku, viņam jāmeklē biznesa jomā sekmīgu līderu sabiedrība. Ja cilvēks vēlas kaut ko sasniegt garīgā laukā, viņam jāmeklē meditētāju un garīgiem meklējumiem nodevušos cilvēku sabiedrība.

Kamēr mēs neesam iepazinuši cilvēkus, kuri ir redzējuši, sajutuši un realizējuši patiesu reliģiju savās dzīvēs, mēs nekad neuzzināsim, kas ir reliģija, un kāpēc tā ir universāla un nepieciešama. Kopš neatminamiem laikiem Indijā ļaudis, kas ir patiesi tiekušies realizēt Dievišķo, ir meklējuši kopību ar svētajiem vai arī meditējuši kopā ar citiem tādiem pašiem meklētājiem to attēlu priekšā. Un šajās praksēs ir liela garīga patiesība, ko meistari gadsimtos veicinājuši. Iesācējus jogus vienmēr nomoka aplamas domas, nemiers un kļūdainu ieradumu kārdinājumi. Maijas iluzoros spēkus nav viegli pārvarēt, jo īpaši iesākumā. Tāpēc tos, kuri vēlas sevi pārveidot, meistari aicina turēties iespējami cieši kopā ar citiem līdzīgas dabas cilvēkiem, lai kopā stiprinātu savas pareizās tiekšanās.

Mēs kļūstam līdzīgi cilvēkiem, ar kuriem mēs dzīvojam un darbojamies kopā. Tas notiek ne tikai caur tiešu komunikāciju, bet arī caur klusu magnētisku vibrāciju, ko ikviens no mums izstaro.

Mērķis ir izzināt Garu:

Meditācijas grupas vajadzētu organizēt ne tāpēc, lai godinātu to izveidotāju vai kādus līderus, bet lai izteiktu un izzinātu dzīves garīgo sfēru, pašus Esamības pamatus ar vienotas meditācijas spēka palīdzību.

Pašrealizācijas grupu mērķis ir vienība ar Dievu. …Indijā meklētāji neceļ ēkas, tie nāk kopā jebkur, lai vienkārši meditētu uz Viņu…. Ikviena dvēsele ir Dieva bērns un Dieva gribas atspulgs, bet cilvēka egotisms norobežo viņu no Bezgalīgās Gribas un padara ierobežotu. Dziļā meditācijā vienotībā ar citiem meklētājiem meditētājs var pārveidot savu gribu dievišķā gribā… Jēzus ir teicis: “Kur divi vai trīs ir kopā manā vārdā tur es esmu viņu vidū” (Mateja 18:20). Kad divi vai trīs meditē kopā, katra atsevišķā cilvēka meditācija stiprina ikvienu meditācijas vājinājumu. Bet, kad savācas kopā it kā ar garīgu mērķi, bet patiesībā tikai, lai parunātos, vai arī, ārēji lūdzoties, domā par kaut ko citu, vai mehāniski izpilda kādu rituālu kustības bez iekšējas kopības ar dievišķo, tad cilvēki nav spējīgi sajust Kristus universālo apziņu, kas caurstrāvo visu Esamību.

Izveidojiet šūnas un piepildiet tās ar Dieva medu:

Medum vajag šūnu. Taču šūnas jēga ir glabāt medu. Austrumi ir gadsimtiem vākuši un glabājuši Gara medu. Rietumi, savukārt, ir labprāt būvējuši lielu garīgu organizāciju šūnas. Ar individuālu meditāciju savākt garīgo medu ir daudz svarīgāk kā uzbūvēt lielu organizāciju šūnas. Taču zināms organizatoriskais darbs ir nepieciešams, lai savāktu meklētājus kopā garīgam meklējumam.

Vienmēr vispirms meklējiet savu paša Pašrealizāciju. Taču neizturieties nevērīgi pret savas garīgās organizācijas darbu, jo, ja jūs tā darīsiet, tas būs lielas intensitātes egoisms un līdz ar to nevērība, kas izraisīs būtisku zaudējumu dvēseles progresam. Organizāciju šūnas ir nepieciešamas, lai kaut kur varētu glabāt kolektīvās patiesības medu, kas tad varēs kalpot izsalkušiem brāļiem un māsām nākošās paaudzēs. Taču atcerieties, ka reliģiskās organizācijas bez individuālas vai grupu meditācijas ir bezjēdzīgas. Jo vispirms jābūt vēlmei nostiprināt Dievu iekšienē, pašrealizācijas altārī, un tad arī nostiprināt to siržu vienotībā jūsu garīgajā organizācijā. Jūs esat atsūtīti uz Zemes, lai sasniegtu Viņa dāsno mīlestību un iemācītos kalpot Viņam pilnīgi pašaizliedzīgi – tas ir vienīgais ceļš uz brīvību un vienīgais ceļš uz patiesu laimi. Strādājiet Dievam un meditējiet vakaros, kad darbs beidzas. Grupu meditācijas laikā meditējiet kopā ar grupas biedriem un mājās meditējiet viens vai kopā ar ģimeni, meklējot Viņu.

Kas var saturēt meditācijas grupu kopā:

Meditācijas grupai jāsatur cilvēki kopā nevis balstoties līdera personībā, vai balstoties kādās muzikālās programmās un kopīgā svētku svinēšanā, bet balsoties katra grupas locekļa paša individuālās Pašrealizācijas pieaugumā. Tad, pamatojoties katra paša iekšējā harmonijā, meditētāji vēlēsies nākt kopā biežāk, lai godinātu dievišķo uz kopīgas iedvesmas altāra. Vienoti prāti ir daudz plašāks kanāls caur ko Dieva spēks plūst ar lielāku spēku pie katras atsevišķās dvēseles.

Jogas zinātne ir būtiskākais šajā laikmētā. Garīgais meklējums dodas prom no baznīcām, kādas mēs viņas līdz šim pazinām, uz skolām un klusām vietām, kur fokuss var virzīties prom no sprediķiem meditācijas virzienā. Lielu un naudas izteiksmē dārgu baznīcu un ezoterisku centru ar intelektuāli sagatavotiem mācītājiem un līderiem vietā, kas cenšas piesaistīt vairāk un vairāk reliģiski vai spiristiski tendētu “pircēju”, lai uzsākam mazas meditācijas grupas un centrus klusās vietās, kur nedaudzi meklētāji nāks kopā un mācīsies kā būt vienībā ar Bezgalīgo dažu meditācijā patiesi ieinteresētu cilvēku sabiedrībā. Šajās grupās nevajadzētu tērēt daudz laika, klausoties viena vai otra izteiktas idejas un iedvesmas par patiesību, bet galvenais lai ir kopīga meditācija, lietojot pašrealizācijas tehnikas un tādā veidā esot kopā ar dievišķo un klausoties iekšienē Bezgalības Kunga sprediķus un sniegtās zināšanas. Dziļas meditācijas klusums lai tiek praktizēts vairāk šajos centros. Ikviens lai runā mazāk. Manas apmācības laikā Indijā mūsu skolotājs Šri Juktešvars runāja maz, un es atceros tikai vienu lekciju pa visu laiku. Lielākoties mēs sēdējām viņam apkārt bez kādas runāšanas. Un, ja mēs tikai pakustējāmies, viņš mūs norāja.

Reliģiskas grupas, kas pārsvarā lasa labas grāmatas un pavada laiku klausoties lekcijas un mūzikas priekšnesumus, ir kā teoloģiski sociālie klubi, kam trūkst paša galvenā – visas Dzīves Ceremoniju Meistara, mīlestības Kunga klātbūtnes. Tikai grupas, kas tiešām tiekas Viņa vārdā un cenšas Viņu pieaicināt meditācijas templī, ir patiesi svētītas ar Viņa klātbūtni….

Grupas tikšanās stiprina individuālo pašrealizāciju, ko ikviens gūst privātās meditācijās mājās. Šādai grupai jādāvā vairāk možuma tās biedriem un līdz ar to jāmudina tos apmeklēt grupu. Tad grupai nevajadzēs nodarboties ar biedru meklēšanu.

Meklējiet dievišķo Pašrealizācijas grupās:

Ja piedalaties meditācijās pašrealizācijas grupā, lai tas ir ar vienu mērķi – augt garīgi un būt kopā ar visas esamības garīgo Pamatu. Mērķim nevajadzētu būt gudru vārdu klausīšanās vai kopīgai dziedāšanai [kas, protams, nenozīmē, ka nevar pārrunāt vai dziedāt, kad tas ir vietā]. Bet pamatmērķis lai vienmēr ir sajust pašas Esamības klātbūtni meditācijā.

Pašrealizācijas centriem kopīgai meditācijai vajadzētu būt ikvienā vietā. Mans augstākais guru Lahiri Mahasai, rūpējoties par visām problēmām un ģimenes dzīves pienākumiem, nekad neaizmirsa atrast laiku būt kopā ar Bezgalīgo. Šis lielais jogs, kas atjaunoja Krija jogu Indijā un mācīja to ikvienam uztvert gatavam meklētājam, uzsvēra, ka pamatinstruments garīgai atbrīvei ir draudzība ar kādu Kristum līdzīgu dvēseli vai meditācija uz tādu, kopība ar citiem garīgiem meklētājiem un cītīga nodošanās meditācijas praksei.

Atcerieties, ka iesācējam garīgos meklējumos vides ietekme vienmēr ir stiprāka par gribas spēku. Un es gribētu, lai jūs zinātu, ka jūsu klātbūtne un centieni ir nepieciešami. Tāpēc piedalieties savās meditācijas grupās, nāciet uz esošajiem centriem tagad un vienmēr. Atbalstiet savus grupu vadītājus un centru uzturētājus kādā vien spējiet veidā. Tad es būšu ar jums domās un garā, jo tas ir pats Kungs, kas mani iedvesmoja to jums rakstīt. Noskaņojiet savu prātu garīgi uz mani un uz visu laiku un tautu lielajām dvēselēm un jūsu dzīves uzlabosies.