Paramahamsa Jogananda par baznīcām

By | December 7, 2014

Baznīcas būtu jāpadara par garīgām universitātēm ar ikdienas rutīnu un regulārām nodarbībām. Tajās būtu jānotiek ikdienas vakara pasākumiem biznesa cilvēkiem. Ikvienai baznīcai tā vietā lai baznīcas nepastāvīgos apmeklētājus censtos pārliecināt par nepārbaudītām attiecīgā reliģijas novirziena dogmām, vajadzētu ieviest eksperimentālās psiholoģijas un visu reliģiju teoloģiju studijas. Teorētiskajā sadaļā baznīcas universitātēm vajadzētu apspriest kritiski un mācīt visus dažādo reliģiju uzskatus. Praktiskajā pusē vajadzētu mācīt un eksperimentēt par efektīvu lūgšanu, regulāri apmeklējošu maksas studentu grupās izmantojot tam pielāgotas skaņu izolējošas, nošķirtas telpas mācīt un apgūt koncentrācijas un meditācijas tehnikas un elpošanas vingrinājumus kā tos ir atklājuši Indijas lielie meistari un citu reliģiju skolotāji. Vajadzētu arī notikt regulārām iknedēļas, ikmēneša un ikgada studentu eksaminācijām par to kā notiek attīstība koncentrācijas un uztveres spēkā. Tad baznīcas nebūs tikai no klīstošu apmeklētāju žēlastības atkarīgas labdarības organizācijas, bet universālas attīstības līdzeklis, kas piesaistīs sev tiešām patiesību meklējošus cilvēkus.

P. Jogananda, East West Magazine, 1933. gada septembris, 27.lpp.