Piecas prānas un krija joga

By | March 29, 2015

Pēc Šri J.C. Bhattačarjas, Šri Satjačarana Lahiri komentāriem

  • Realizējot Prānas mistēriju ar Prānājāmu, cilvēks apzinās augstāko apziņu, kas kontrolē Universu.
  • Visus ķermeņa procesus nodrošina piecas Prānas – Prāna, Apāna, Samāna, Udāna un Vjāna. Līdz ar to, ja tās ir atbilstošā balansā, arī trīs ķermeņa veidojošie komponenti – Vatta, Pitta un Kapha ir balansā, cilvēkam ir stipra veselība un nodrošinātas iespējas garīgai attīstībai.
  • Bāzes prakse tam ir Prānājāma. Izpildot krija Prānājāmu tiek balansēta Prāna un Apāna, ar Nabhi kriju balansē Samānu, Mahamudra balansē Samānu, Udānu un Vjānu, Vjāna Vīkšana balansē Vjānu.
  • Tādējādi krijas pamatvingrinājumi kopā ar pievienotiem palīgvingrinājumiem balansē visas piecas prānas un katra prakses cikla nobeiguma fāzē sniedz noteikta līmeņa realitātes skatījuma iespēju.
  • Prānājāmai ir daudz veidu, bet starp visām Prānājāmām tā, kas tiek izpildīta gar Sušumnu caur 6 Čakrām, ir labākā, jo nodrošina prāta un Prānas darbību unisonā.
Piecas prānas

Piecas prānas

  • Prāna – “uz priekšu virzošais gaiss”, virza uz iekšu un uz augšu un pārvalda visus uzņemšanas procesus sākot ar ēšanu, dzeršanu, ieelpošanu un beidzot ar uztverēm un mentālas pieredzes uzņemšanu. Tas ierosina lietu kustību un vada to, nodrošina pamatenerģiju, kas virza mūs dzīvē.
  • Apāna – “prom virzošais gaiss”, virza uz āru un uz leju un pārvalda visas izvadīšanas un radīšanas formas (kas arī ir kustība uz leju). Visas fizisko substanču izvadīšanas, ieskaitot oglekļa dioksīda ar izelpu, dzimumfunkcijas, negatīvās pieredzes un emociju izvadīšana, imūnfunkcijas visos to līmeņos.
  • Udāna – “uz augšu virzošais gaiss”, bērnībā un agrajā jaunībā nodrošina fizisko augšanu, pārvalda kvalitatīvās attīstības un transformatīvos dzīvības enerģijas aspektus, spēju stāvēt, runu, centienus, entuziasmu un gribu. Tā ir galvenā pozitīvā enerģija dzīvē, caur ko mēs varam attīstīt savus dažādos ķermeņus un apziņu.
  • Samāna – “līdzsvarojošais gaiss”, virza no perifērijas uz centru, realizējot uzņemšanas un rotācijas darbības, asimilāciju visos līmeņos no gremošanas funkcijas un skābekļa uzņemšanas plaušās līdz ideju un uztveru uzņemšanai un pieredzes homogenizācijai gan sensorā, gan emocionālā, gan mentālā līmenī.
  • Vjāna – “uz āru virzošais gaiss”, virza no centra uz perifēriju, tas pārvalda cirkulāciju visos līmeņos, virza barojošās substances, ūdeni un skābekli viscaur ķermenim realizējot enerģijas apgādi, nodrošina emociju un domu cirkulāciju prātā, ar šo virzošo kustību atbalstot visas pārējās pranas to darbībā.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.