Svami Šuddhānandas vēstule

By | October 20, 2014

2005. gadā Latviju apciemoja augstais krija jogas skolotājs Svami Šuddhānanda, tādējādi lielā mērā atjaunojot krija jogas tradīcijas mūsu zemē. 2007. gadā viņš atsūtīja mums savu vēstuli, kuru iesakam izlasīt ikvienam. Zemāk pievienojam a) vēstules tulkojumu un b) oriģināla kopiju.

Svami Šuddhānandas Giri vēstule – 2007.gads

Latvijas mācekļiem

Manas mīļās dievišķās dvēseles!

Jūs visi esat nemirstīgi viena debesu Tēva bērni. Jūs visi esat dievišķi. Garīgā prakse nozīmē realizēt mūsu garīgo pamatu, spēt apzināties savu patieso dabu. Tikai tad mēs spēsim uztvert nebeidzamu mieru, laimi un prieku un dzīvot mīlestībā un harmonijā līdzsvarotas dzīves.

Mums ir tik daudz pienākumu, par kuriem rūpēties dzīvē. Mums nekad nevajadzētu izturēties nevērīgi pret saviem pienākumiem garīguma vārdā. Un tieši tāpat mums arī nekad nevajadzētu izturēties nevērīgi pret garīgo praksi darba vārdā. To var izdarīt, ja mēs nepārtraukti spēsim vērot kā Dieva spēks darbojas visā mūsu sistēmā katrā darbā, ko darām. Un lai to sasniegtu mums ar katru elpu jāapzinās, ka tā ir Dieva elpa. Mūsu dzīve nav mūsu dzīve. Tā ir Dieva dzīve.

Neesiet nevērīgi meditācijā. Piedalieties meditācijas programmās un grupas meditācijās tik bieži, cik vien iespējams. Meditācija sniedz patiesu dzīves uztveri. Meditācija ir durvis, lai nokļūtu Dieva Valstībā. Jo vairāk meditēsiet, jo vairāk iegūsiet pieredzi. Garīgās prakses ceļam nav gala, bet dzīve ir piepildīta ik mirkli, ja mēs apzināmies, ka esam mīlēti Dieva bērni.

Es domāju par jums visiem. Dzīvi atceros jūsu mīlestību un patiesumu kā es to redzēju pirms diviem gadiem jūsu brīnišķīgajā zemē Latvijā.

Es paklanos Dievam jūsos visos! Ar visu mīlestību un vienotību…….

pazemīgs Dieva bērns /o

Svami Šuddhānandas Giri vēstules orģināls (skanēta kopija)

Svami Šuddhānandas vēstule

Svami Šuddhānandas vēstule krija jogas mācekļiem Latvijā

Krija jogas skolotāja fotogrāfijas, ciemojoties Latvijā

Svami Šuddhānanda_Drusti_2005_02

Šuddhānandas foto – Drustos 2005.gada jūlijā

Svami Šuddhānanda_portrets

Svami Šuddhānandas aktuāls portrets