Par Krija jogu

Krija joga ir 19.gs. otrajā pusē izstrādāts senu meditāciju un cilvēka vispusīgai attīstībai īpaši nozīmīgu vingrinājumu pielāgojums, lai tos varētu praktizēt ikviens cilvēks steidzīgā dzīves ritmā. Senās Indijas kultūrā to apraksti koncentrētā formā ir atrodami daudzās Upanišadās, Bhagavadgītā, Joga sūtrās u.c.. Kā norāda krija-meistars Paramahamsa Hariharānanda, krijas vingrinājumus atklāja jau pašos šī cilvēces attīstības cikla sākumos pirms 20 000 gadu vai pat senāk. Regulāri praktizējot krijas meditācijas, ikviens drīz vien varētu pamanīt tās principu simbolisku aprakstu klātbūtni savas tautas folklorā, savas kultūras tradīcijas senākajos tekstos. Krija joga ir pilnībā nesektantiska. Tā neprasa svešas ticības vai kultūras pieņemšanu, bet var gan sniegt mūsu pašu kultūras tradīciju sakņu dziļāku izpratni.

Krijas prakse ir prana vidja – elpas zinātne [..] Senie gudrie un zintnieki Valmiki, Vasišta, Džanaka, Parāšara, Vjāsa un daudzi citi senās sabiedrības garīgo un saimniecisko dzīvi vadošie viedie – riši visi praktizēja prāna kriju, elpas vingrinājumus, ko šodien mēs pazīstam kā Krija jogu [..] Krija jogā cilvēki mēģina vienkāršā un ērtā veidā vadīt savu elpošanu. Tam seko tā sauktais paravastha jeb pēc-krijas līdzsvara stāvoklis. Šajā stāvoklī notiek egocentriskās individualitātes transcendence un var tikt sasniegta stabila visa esošā vienotības uztvere.

Traumējoši iespaidi no daudzām iepriekšējām dzīvēm un no šīs dzīves agrajiem gadiem glabājas kā noteikta veida nospiedumi mūsu smadzenēs. Regulāra Krija jogas prakse iztīrīs šos iespaidus [..] tā palīdzēs cilvēkam iepazīt savas dzīves un personības ātru un pozitīvu pārveidi [..] Krija joga var palīdzēt atbrīvoties no daudzām ķermeniskām problēmām. Cilvēks var atbrīvoties pat no dziļi slēptajiem slimību cēloņiem, ja praktizēs kriju regulāri.”

Paramahamsa Hariharānanda

Krija joga ir skaista meditācijas tehnika, kas jāmācās gan teorētiski, gan praktiski no skolotāja. Šajā ceļā izmantojam tiešo pieredzi tāpat, kā tas notiek, mācoties zinātnisku novērojumu procesā. …Krija jogas prakse ir neaizstājami vērtīgs palīgs, lai novērstu personības negatīvās izpausmes. Iekšējā uguns, ko attīsta Krija prakse, sadedzina visas nelāgās piesaistes pie pagātnes traumējošiem iespaidiem un sliktajiem ieradumiem.

Paramahamsa Hariharānanda „Krija jogas zinātne”

Krija joga ir zinātniska meditācijas tehnika cilvēka vispusīgai attīstībai. Gan fizisko, gan mentālo, gan intelektuālo, gan garīgo izaugsmi var paātrināt, praktizējot Krija meditācijas, kuru mehānisms saistīts ar smadzeņu un muguras kanālu attīrīšanu un bagātināšanu ar enerģiju. Citas Krija tehnikas sniedz papildus stimulāciju ķermeņa dziedzeriem un orgāniem, uzlabojot nepieciešamo hormonu un enzīmu sekrēciju, lai palīdzētu saglabāt mundrumu un veselību. …Krija jogas prakse uzlabo veselību un var novērst vēl neizpaudušās slimības.

Paramahamsa Pragjānānanda „Krija joga kā dvēseles kultūras ceļš”