Par mums

Krija jogas biedrība Latvijā

Krija jogas biedrība Latvijā pārstāv meistaru – Paramahamsa Jogananda, Paramahamsa Hariharananda un Paramahamsa Prāgjanananda – krija jogas mācību līniju Latvijā (mātes organizācijas mājaslapa – kriya.org)

Par biedru var kļūt ikviens, kas vēlas uzzināt vairāk par krija jogu un iesaistīties biedrības darbībā. Mūsu galvenie uzdevumi:

  • veicināt sabiedrības un ikviena biedrības biedra fizisko, tikumisko, intelektuālo un garīgo izaugsmi, iepazīstot un popularizējot attīstošus vingrinājumus, literārās, muzikālās, sabiedriskās, sporta un tūrisma aktivitātes;
  • veicināt veselīgu un aktīvu dzīves veidu;popularizēt sadarbības un tolerances idejas;
  • sniegt iespēju iepazīties ar autentisko Krijas jogu Paramahamsas Hariharānandas un Paramahamsas Pragjānādandas Krija jogas līnijā;
    veicināt un sekmēt autentiskās Krija jogas individuālo un kolektīvo pratizēšanu.

 

Krija jogas biedrība Latvijā (reģ. nr. 40008152618)

  • Tālrunis: +371 29161674
  • Pasta adrese: Miera iela 16 k-6 – 38, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
  • Bankas konts: LV53PARX0023006900001