Khečari Mudra – jogas prakses sastāvdaļa

By | October 14, 2014

Svami Nitjānanda Giri (Svami Šuddhānandas, Svami Satjānandas brāļa skolnieks)

Krija Joga Zinātne (Kriya Yoga Vijnan)

10. nodaļa. Khečari Mudra

Jogas Raksti izskaidro, ka mēle ir jāgriež uz augšu un [pie pilnīgas Khečari Mudras izpildes] tai ir jāieiet deguna dobumā. Tas ir būtiski jogas praksei. “Slaukšanas” (Dohan*) un “pārgriešanas” (Chedan**) metodes ir aizliegts pielietot, lai iepriekšminēto sasniegtu. Daudzas personas, kuras nav pārvarējušas zemāko dabu, ir ieguvušas sliktu slavu izdarot dažādas darbības izmantojot savas spējas izpildīt Khečari Mudru. Cilvēkam, kurš vēlas saprast tattvu (smalko elementu) dabu un Rakstus, mērķis ir cits.

Lahiri Mahasai ir bijis ļoti stingri pret šo Dohan un Čedan lietošanu, lai iekļūtu ar mēli deguna dobumā. Augstākā līmeņa Krijas izpildei Khečari Mudra ir nepieciešama, un Lahiri Mahasai pauž viedokli, ka to sasniedz automātiski. Tas ir pārsteidzoši, bet pārdomājot par to, tas izskatās loģiski. Pirms sākam, mums ir jāsaprot labumi, ko varam gūt no Khečari Mudras. Kad apzināmies labumus, mums vajadzētu zināt, kā notiek šī automātiskā Khečari Mudras sasniegšana.

Aiz deguna dobuma pretī starpuzacu apvidum atrodas dziedzeris, kas izpilda virkni funkciju cilvēka ķermenī. Starp citām dažādām svarīgām aktivitātēm, ko pārvalda šis dziedzeris, ir arī elpošana un arī visas cilvēka iekšējās sekrēcijas sistēmas atjaunošana. Šī dziedzera izdalītā sekrēta hormoni ir svarīgi sirds sistēmas aktivitāšu regulatori, kā arī tie ir ļoti būtiski visa ķermeņa veselības uzturēšanai. Tās ir būtiskas šī dziedzera funkcijas. Bez tam vēl šim dziedzerim piemīt īpašs potenciāls saistībā ar cilvēka fizisko, mentālo un garīgo attīstību.

Jogas praktizētājs piedzīvo virkni izpausmju, kad mēles galiņš pieskaras šim dziedzerim…

Pranu balanss var tikt sasniegts ar šo metodi… Sasniedzot šo dziedzeri arī noteikts mentāls proces tiek ieslēgts. Jau iepriekš piebildām, ka, kad mēle sasniedz šo vietu, cilvēks gūst specifiska veida pieredzi. Šī pieredze ir Ānandas, rāma prieka un svētības pieredze. Kaut arī šo pieredzi producē ķermenis, tā ir saistīta ar mentālo realitāti. Rakstos ir izskaidrots, ka šī ķermeniskās Ānandas [prieka] pieredze ir tikai Bramānandas atspulgs. Tā pieredzot Ānandu [ķermenī] prāts tiek iesaistīts šajā pieredzē un rezultātā seko tai. …

Piedzīvojot šo rāmā prieka procesu, prāts saglabā stabilitāti. Kombinējot Prānu fizisko stabilitāti un mentālo stabilitāti, ko sasniedzam rāmajā priekā, daudz lielākas iekšējās stabilitātes realitāte uzaust emocionālajā prātā. Un tas mūs pievērš augstākajam garīgās pasaules mērķim.

Tagad apspriedīsim kā var automātiski sasniegt Khečari Mudru. Vispirms, lai sasniegtu Bhuta Šuddhi [resp. attīrītu elementus], Lahiri Mahasaja ir norādījis izmantot Prānājāmu. Kā pirmais Bhuta Šuddhi Prānājāmas rezultāts ir [lielāka] prāta stabilitāte. Prāta stabilitāte ir Khečari Mudras stabilitāte. Tas ir Sādhanas [garīgās prakses] realitātes noslēpums, ka, kad šī veida stabilitāte ir sasniegta, mēle automātiski iekļūst Rādžikā [deguna dobumā]. Un kad tā iekļūst tur, Ānandas stāvoklis arī ir sasniegts. Šādā veidā Lahiri Mahasaja ir ieteicis metodi, kas ir saskaņā ar dabisku procesu, un dabisks stāvoklis savukārt palīdz sasniegt šo procesu. Tas, kas ir saskaņā ar mūsu dabu, tiek sasniegts automātiski. Tāpēc arī šo Krija jogu sauc “Sahadž Krijā” – dabiskā Krijā*. Daudzi cilvēki, kas nesaprot šo noslēpumu, paziņo, ka Khečari nav vajadzīga. Bet tas ir katra Sādhaka [praktizētāja] pienākums sasniegt šo Khečari Mudras stāvokli. Dažādās prakses līnijās lieto dažādas metodes, lai to sasniegtu. Krija jogā tās praktiķi atbalsta Daba, lai šādi sasniegtu fizisko, mentālo un arī garīgo veselību. Tāpēc šajā līnijā ir koordinācija starp dažādiem prakses elementiem.

No iepriekš minētās analīzes mēs varam saprast, ka Khečari Mudras izpilde palīdz sasniegt stabīlu prāta stāvokli, un šis stāvoklis ir Ānandas dzirkstele. Mums jāatceras šis princips un jātiecas sasniegt šo stāvokli, lai ieietu Sādhanas [garīgās prakses] augstākajās realitātēs. Kā karalis bez kroņa nav karalis, līdzīgi arī jogs bez Khečari Mudras augstākā stāvokļa nav jogs. Līdz ar to Khečari Mudra ir norādīta visiem, kas praktizē jogu. …

Mahāmudra

Khečari Mudras prakse ir nepieciešama izpildot Lahiri Mahasai Mahāmudru. Tā ir pirmā atšķirība starp Tantru un Jogas Rakstiem. …

Pirmais solis ir Khečari. Kad mēs to analizēsim secīgi, mēs zināsim šīs Mudras rezultātus detalizēti. Bet divi rezultāti ir svarīgi. Vispirms prieka sasniegšana un otrkārt elpošanas līdzsvarošanās. Kā šie efekti ir saistīti ar Mahāmudru? Izpildot Khečari un iegremdējot prātu šādi sasniegtā priekā, ar kontrolētu elpu izpildot Prānājāmu, smalkās Prānas tiek paceltas uz divu ziedlapiņu lotusu. Tad izpildot Mahāmudru šādā stāvoklī ķermeni un prātu piepilda starojošs dinamisms. Prātam fiksējot šo starojumu, tas koncentrējas uz to. Tā rodas Tedžas [garīgā starojuma] elements. Šim stāvoklim ir raskturīga Ānanda (rāms prieks). Khečari laikā, kad prāts ir iegremdēts Tedžas (starojumā), Ānanda turpinās. Pateicoties šai nepārtrauktā rāmā prieka plūsmai, krija praktiķis nevar kļūt izklaidīgs. Viņa prāts paliek fokusēts uz prieka pilno Ātmu (Es). Ja nav šī prieka, praktiķa uzmanību var izkliedēt prāta perturbāciju izsauktie impulsi (dažādas iegribēšanās), un tas izsauc liekas pūles Sādhanas [garīgās prakses] ceļā. Tāpēc Lahiri Mahasaja ir norādījis Khečari Mudras līdzizpildi pildot Mahāmudru.

Koncentrējoties uz apgaismības realizāciju, kas nāk ar Mahāmudras praksi, prāts kļūst vairāk un vairāk stabilzēts garīgā prāta apgabala virzienā. Tāpēc stabilitātes sasniegšana Mahāmudrā un Khečari Mudrā ir ļoti vēlama. Augstāko Kriju prakšu kompleksos tiek dotas šo prakšu variācijas. Ānandas (rāmā prieka) elements nāk no Khečari, un Tedžas (starojuma vai apgaismības) elements ir no Mahāmudras. Mahāmudras galīgais mērķis ir Tedžas elementa stabilitāte. Un tas ir garīgās pasaules pamats. …

Pirms pilnīgas Khečari Mudras sasniegšanas praktizētāji parasti izpilda tā saukto Nabhi Mudru, Khečari Mudras priekšstadiju, kad griežot mēli uz augšu ar mēles galiņu pieskaras augslējām. Atšķirībā no pieskaršanās vietas dziļuma izšķir Vaiju Nabhi, Agni Nabhi un Džala vai Soma Nabhi Mudras.

*Dohan ir mēles izvilkšana un masēšana līdzīgi kā tas notiek ar govs tesmeni, kad slauc govi. Tā ir viena no metodēm, ko dažreiz lieto Hatha jogi, lai sasniegtu Khečari, bet Lahiri Mahasai ir stingri noraidījis šo metodi.

** Chedan kādreiz lieto kopā ar Dohan Hatha jogā. Tā ir Lingual Frenum, zemmēles saitītes pakāpeniskas iegriešanas metode. To dara ilgākā laika periodā ar noteiktu periodiskumu ļoti uzmanīgi specifiskā veidā ikreiz iegriežot saitīti, brūcīti pēc tam ierīvējot ar sāli, lai neaizdzīst, un atkal pēc noteikta laika perioda padziļinot iegriezumu un atkal ieberzējot ar sāli, tā pamazām pagarinot zemmēles saitīti. Krija jogā Lahiri Mahasai šo ļoti stingri aizliedza pielietot.

*Lahiri Mahasaja ir lietojis šo nosaukumu – Sahadž Krijā (dabiskā prakse).