Krija jogas meditācijas tehnikas un procesi

By | March 3, 2018
Krija Joga Vigjāna

Krija Joga Vigjāna

Tā kā krija jogā ir dažādas līnijas, meditācijas tehnikas un procesi tiek mācīti saskaņā ar to, kā konkrētā skolnieka guru tos ir saņēmis no sava guru. Kaut arī iniciācijas procedūrās ir parādījušās zināmas modifikācijas, pamata tehnikas un procesi ir palikuši tie paši.
Pašam Babadži ir bijuši daudzi skolnieki, no kuriem daudzi paši kļuva par guru un kuriem bija savi skolnieki. Lahiri Mahasaja arī bija daudzi skolnieki, kurus viņš autorizēja sniegt iniciācijas. Šri Juktešvara mācekļi ir vēl viens tālākas krijas nodošanas kanāls. Vēl viena līnija nāk no Hansa Svami KevalanandaDži.
Vienā no variantiem vispirms māca meditēt ar Hong-Sou mantru. Tad māca novērot iekšējo gaismu garīgajā acī un klausīties iekšējo skaņu. Pēc dažiem mēnešiem māca krija pranajamu un šajā kontekstā māca arī sākotnējo kundalīnī modināšanas procesu, ko sauc Maha mudra. Tad māca arī tehniku, ko sauc Džjoti (Yoni) mudra, lai redzētu iekšējo gaismu (Džjoti). Vēlāk māca otro fāzi – došanos augšup caur čakrām. Laika gaitā māca arī vēl citus smalkākus procesus. Visus šos procesus labāk ir mācīties no kvalificēta skolotāja vai vislabāk no sava guru. Tā kā Krija Jogas tehnikas ir tieši nododamas no guru skolniekam, nav domājams, ka tās varētu būt pilnībā izklāstītas rakstos (publiski). Šāda pieeja tiek lietota cerībā, ka pielietojot jogā tradicionālo mutisko instrukciju tradīciju, tehniku nodošanā tiks ievērota nepieciešamā tīrība.
Tomēr, tā kā šādus tekstus lasa daudzi jau iniciēti cilvēki, līdzdalīsim ieteikumus, kā, lietojot tehnikas, iegūt lielāku labumu.

Mantras meditācija
Iniciācijā iedotas mantras atbilstoša pielietošana ir jaudīga meditācijas procedūra. Mantra patiešām pārnes iniciācijas enerģiju meditētāja prāta dziļākajos līmeņos. Tikai ar mantra meditāciju daudzi ir sasnieguši pilnīgu realizāciju. Ir maldīgi domāt, ka ātra augstāka līmeņa procedūru iemācīšanās nozīmīgi paātrinās pārveides procesu. Augstāka līmeņa procedūras palīdz tikai tiem, kas ir sagatavojuši savu prātu un nervu sistēmu ar dedzīgu sagatavojošo procesu praksi.
Ar divzilbju mantrām, tādām kā houng-sou, cilvēks meditē uzmanību vēršot garīgās acs virzienā, ieklausoties mantrā, dzirdot pirmo zilbi, kad dabiski ieelpo, otro zilbi, kad dabiski izelpo. Ieklausīšanās mantrā piesaista meditējošā prāta uzmanību, tādējādi uzmanību ir viegli noturēt. Tādējādi, sēžot ilgāku laiku un klausoties mantrā, ķermenis dabiski relaksējas, nervu sistēma atbrīvojas no stresa un apziņas lauks attīrās. Gala rezultātā mantra izzūd, un meditējošais var mierā baudīt tīro apziņu, esamību bez domām. Vai arī var gadīties, ka mantra pazudīs cilvēka uzmanībai dziļi iegremdējoties iekšējās gaismas un skaņas kontemplācijā.

Iekšējās Gaismas un Skaņas Meditācija
Ar uzmanību virzītu uz garīgo aci vai kroņa centru cilvēks ieklausās iekšienē ar rāmas paļāvības attieksmi. Laika gaitā viņš atklāj smalku skaņu ausīs vai galvā vai ap galvu. Tā skaņa, kas tiek uztverta vispirms, ir saistīta ar ķermeņa nervu spēku fiziskajiem elektriskajiem procesiem, bet vēlāk meditējošais var “sadzirdēt” skaņu, ko izstaro čakras. Visbeidzot meditējošais var izdzirdēt patieso OM skaņu. Tā ir tīra dvēseles straumes skaņa, kas plūst caur medulla oblongata (iegarenajām smadzenēm). Meditētājam jāzina, ka šī īpašā OM skaņa ir Kosmiskā OM Okeāna skaniska manifestācija. Nododoties šai skaņai un ieplūstot un izšķīstot tajā, cilvēks pieredz vienību ar Kosmiskās Enerģijas plašumu un tādējādi sasniedz zināmu Kosmiskās Apziņas līmeni.
Viņpus tā ir Transcendences lauks. Tā uztvertās gaismas un dzirdētās skaņas tiek transcendētas, pieredzot tīro samādhī.
Iekšējās gaismas uztveres bieži ir saistītas ar iekšējās skaņas uztverēm. Paliekot fokusētiem garīgajā acī, kad elpa paliek rāma un domas norimst, meditētājs sāk pieredzēt gaismas manifestācijas. Sākuma stadijās tiek iegūtas neskaidras, uzmirgojošas, dūmakainas manifestācijas, var parādīties mirgojoši ģeometriski raksti vai plašas zilas gaismas uztvere. Uzmanībai paliekot fokusētai un elpai arvien lēnākai, meditētājs ieraudzīs garīgās acs gaismu kā zilu gaismas lodi, vai zelta sfēru ar zilu gaismu centrā un ar balti mirdzošu pašu centrālo daļu. Zelts ir OM frekvence; zilais ir manifestācijā ietvertās Apziņas frekvence; baltais ir viņpus izpaustā esošās Apziņas manifestācija. Zilā manifestācijā ietvertās Apziņas gaisma tiek saukta kā Krišnas Apziņas gaisma (citreiz to sauc arī par Kristus Apziņas gaismu).
Caur gaismas un skaņas apceri meditētājs var atgriezties pie visa esošā Avota un pieredzēt Apziņas atbrīvi. Pat pēc augstākā līmeņa Krija Jogas tehniku saņemšanas, šie skaņas un gaismas faktori joprojām tiek iekšēji uztverti un apcerēti. Dažās Apgaismības tradīcijās tās arī ir vienīgās mācītās meditācijas metodes iniciācijas vai iesvētības gadījumos.

Krija joga Pranajama, Process un prakse
Tomēr, tā kā pastāv specifiska intīma saistība starp elpošanu, prānas kustību, nervu enerģiju un mentālo aktivitāti, tad visnoderīgākais un efektīvākais ir Krija jogas pranajamas process. Šo procesu arī sauc par Kundalīnī pranajamu vai arī Siddha pranajamu. Guru māca skolniekm kā cirkulēt nervu spēku caur muguras kanālu no apakšas līdz smadzenēm un atpakaļ uz pamatnes čakru. Konkrētas elpošanas metodes ir jālieto, kas ļauj meditētājam pieredzēt straumes viļņus kā tā plūst augšup un lejup pa centrālo kanālu mugurā. Ja tas tiek praktizēts korekti, muguras smadzenes un galvas smadzenes magnetizēsies, ķermenis relaksēsies, mentālās modifikācijas pazudīs. Ja ķermenis ir relaksēts caur Krija pranajamas praksi, atbrīvotais dzīvības spēks plūdīs no muskuļiem un iekšējem orgāniem uz muguras un galvas smadzenēm, nodrošinot lielāka spēka uzkrāšanu. Tādējādi nervu sistēma un smadzenes pakāpeniski izsmalcināsies.
Tiek teikts, ka regulāri praktizējot šo procesu tiks iegūta pilnīga ķermeņa un cilvēka iekšējās dabas transformācija…
…Sākot ar noteiktu 12/14 elpojumu skaitu, ar laiku meditējošie palielina elpojumu skaitu, sekojot tam kā ķermenis un nervu sistēma piemērojas pieaugošajām enerģijas plūsmām…
Tad kad Spēki iedarbojas un enerģija sāk cirkulēt šī minētā procesa sekmju virzīta, tad tā turpina cirkulēt iekšējās inteliģences vadībā. Rezultātā rodas prieka, miera un dzīves harmonijas sajūta. Pat nedaudz šādas regulāras prakses rezultē ar no domām brīva miera un rāmuma pieredzi meditācijas laikā. Rāmuma periodu laikā meditējošais pieredz savu iekšējo pārmaiņu labvēlīgo dabu un ir spējīgs daudz labāk koncentrēties.
Daži šajā kontekstā pieredz kādas dinamiskas kustības mugurā praktizējot pranajamu, citi var to nejust, Neraugoties uz to, ka sajūtas var būt individuālas un atšķirties, ja process tiek praktizēts korekti, iekšējās pārmaiņas notiks… Labāk ir palikt līdzsvarotiem un rāmiem un atļaut straumēm pašām darboties dziļākajos kanālos, kā palikt emocionāliem un fiziski demonstratīviem.
Smalko straumju iekšējā cirkulēšana muguras smadzenēs ir tas, ko sauc “Jogiskā elpošana”, tas arī ir tas, kas palīdz noturēt rāmumu un saglabāt iekšējās centrētības attieksmi un izjūtu.
Šie krijas procesi ir zinātniski, jo tie ir izpētīti tūkstošiem gadu laikā un ļoti detalizēti aprakstīti. Tāpēc, ja mēs praktizēsim saskaņā ar instrukcijām, mēs noteikti pieredzēsim garīgo mērķu sasniegšanu.

Pēc Svami Nitjānandas Giri “Krija joga Vigjānas” (Svami Šuddhanandas skolnieka Hamsa Svami Kevalanandas līnijā), nedaudz saīsināts un vietām pārstāstīts tulkojums.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.