Par krija jogas praksi

By | October 17, 2014

Krija jogas skolotāju atziņas par praksi

“Mēs nevaram sasniegt mērķi, ja nezinām kurp ejam.”
Paramahamsa Pragjānānanda “Krija joga – dvēseles kultūras ceļš”

 “Ikvienai zinātnei ir teorija un prakse. Tām ir jābūt līdzsvarā.”
Paramahamsa Hariharānanda

“Laikmeti norāda dažādu kvalitāšu, resp. “dharmu”, iegūšanu, un, lai šīs dažādās “dharmas” varētu atrast savu izpausmi, nepieciešams paiet tūkstošiem un tūkstošiem gadu ilgiem laikiem. Senie Indijas garīgā mantojuma Meistari atklāja, ka tās pašas kvalitātes var būt iespējams izpaust vienas dzīves laikā, ja augstāk minētās laikmetus veidojošās kustības varētu ‘iedarbināt’ cilvēka ķermenī. Uz šī principa pamatiem arī izveidoja Krija jogu. Šajā sistēmā Sahasrara, Gara augstākais sēdeklis pārstāv ķermeņa Sauli, prāts – Mēnesi, bet Sušumna kanāls debess jumu, kas satur zvaigžņu konstelācijas. Ar tehniku, kurā ‘Mēness’ kustas gar Sušumnu no tās tuvākā punkta ķermeņa Saulei līdz tālākajam punktam un atkal atpakaļ gar šo pašu ceļu, ķermenī “izspēlējam” lunāros mēnešus, un tas aizņem tikai minūtes daļas. Atkārtojot līdzīgas procedūras regulāri atbilstošos laikos, cilvēki var izpildīt Kali jugas, Dvapara jugas, Treta jugas un Satja jugas līdzības salīdzinoši īsā laikā. Patiecoties vēl īpaši šādiem mērķiem izstrādātām tehnikām, līdzīgi kļūst iespējams “izspēlēt” pat Kalpas vienas dzīves laikā…”

Dadu “Krija joga”

Krija jogas prakses kā mikrokosmosa un makrokosmosa attēlojums

čakras_attēls_1

(Attēlos: Krija jogas mehānisma kā kosmosa un mikrokosmosa vienības jeb tā sauktās Svami Šri Juktešvara kosmiskās astroloģijas attēlojums (pēc Paramahamsa Jogānandas “Joga Autobiogrāfija”, Dadu “Krija joga”, Paramahamsa Hariharānandas komentētā Bhagavadgītas izdevuma un Svami Šankarānandas “Hiranjagarbha”)


 

“Cilvēka ķermeni notur mugurkauls, mugurkauls ietver divpadsmit zodiaka zīmes. Divpadsmit zodiaka zīmes ietver sevī divdesmit septiņas zvaigžņu konstelācijas. Šīs konstelācijas ietver sevī planētas. Planētu kustība – tas ir laiks, datumi, nedēļas, mēneši, saulgrieži un vienādības, gadi, laikmeti – augšupejoši un lejupejoši…”

Svami Šankarānanda “Hiranjagarbha”

 

“Krija joga ir domāta kā visas būtnes tīrīšanas pilnīga metode, lai attīrītos no dažādajiem “sārņiem”, kas notur to ietītu no Gara atdalošā plīvurā, un kas izpaužas šīs būtnes dažādajās attīrīšanās fāzēs daudzveidīgajās norisēs evolūcijas gaitā. Šī attīrīšanās ir ilglaicīgs process un var aizņemt vairākas dzīves. Bet sirsnīgs jogs, kas ar uzturētu stingrību un regulāriem centieniem izpilda Kriju, var sasniegt pilnīgus panākumus vienas dzīves laikā un pat tik īsā laikā kā desmit gados. Pati Bhagavadgīta apstiprina tās grūtības, kas raksturīgas šim darbam:“No tūkstoša, kas šādi darbojas, lai gūtu panākumus, labi ja viens to dara ar tādu cītību, lai patiešām tos gūtu; un no tūkstoša, kas to dara ar šādu cītību, labi ja viens izzina Mani Manā būtībā.
…Tomēr Šri Šri Lahiri Mahasai ar savu laipnību un līdzcietību pret pasaulē dzīvojošiem vīriešiem un sievietēm ir atvēris durvis uz Krija jogas noslēpumu katram, kas tiecas pēc garīgas dzīves. Saskaņā ar tradīciju un svētā Babadži norādījumiem Krija joga ir jāsaņem tieši no Krija jogas Guru un tā ir jānodod no Guru iniciējamajam nepārtrauktā ķēdē. Un Krija jogam atļaut darboties kā Krijas guru var tikai viņa paša Krija-Guru.”

 Dadu “Krija joga”

 

Jums ir jāattīra pašiem sevi… Praktizējot Krija jogu, jūsu pieci sajūtu orgāni kļūs jūsu draugi un nebūs vairs ienaidnieki. Kad jūs attīrīsiet sešpadsmit ziedlapiņu lotosu – kakla centru, jums jāvirzās tālāk uz sirds centru, kur lotosam ir divpadsmit burtu. Tad jums jāvirzās uz nākošo centru un nākošo. Šādā veidā jums jāattīra visi muguras centri.
Visi centri aktivējas no augšas ar Dieva (Universālās Dzīvības) spēku. Tā ir jūsu dvēsele. Bet kamēr jūs neaatīrīsiet visus savus centrus, jūs to nevarat sajust.

Paramahamsa Hariharānanda “Krija joga – zinātnisks process”

 

“Krija jogas augstākā mistērija ir sniegta Pasaulē jau radīšanas procesā. Un tajā laikā nebija nekādu -ismu, ne reliģiju, ne svēto rakstu. Satja jugas laikmetā pirms 23300 gadiem cilvēki praktizēja tikai elpas kontroli…
Tagad mums ir daudz reliģiju, emociju, halucināciju, spekulāciju, iztēles un prātojumu. Kad tas viss jums izklīdīs, tad jūs sasniegsiet Realizāciju…Tā ir patiesā atbrīve – apziņas modrība jūsu pašu iekšējā Es.”

Paramahamsa Hariharānanda “Krija joga – zinātnisks process”