Soma kā iekšējā esence

By | January 9, 2019
Moon
“Visu garīgo tradīciju poēzijā esam dzirdējuši par dievišķās apreibšanas stāvokli [vai vīnu]. Šis vīns ir dzerams ne ar muti, bet ar sirdi. Sufiju mistiķu vīns ir plaši zināms. Kad Omārs Haijams dzied par saullēkta vīnu, viņš cildina apgaismības reibumu. Soma vēdiskajā tradīcijā pilda to pašu lomu. “Sniedzot reibumu, Soma atrod patvērumu dievišķajā sievišķībā.” Mēs te nerunājam par apreibšanu, kas ierobežo prātu, bet par svētlaimi, kas padara mūs par prāta valdniekiem, par nektāru, kas sniedz garīgu nemirstību.
Šī Soma atrod pasauli, zina pasauli un ir pasaules valdniece.” Tā brīvi piepilda mūsu prātus un mēs rodam un apliecinām: “Prāts pats ir prāta kungs“.
Tas vairs nav paverdzinātais prāts, jo Soma ir padarījusi to brīvu. Tādējādi šī Soma ir kaut kas, kas saistīts ar smalkāko intuitīvo gudrību, kas sniedz iedvesmotu runu, sargā Mūžības dziesmu un caur Mūžīgo Apceri vada pa dažādiem ceļiem uz mirdzošajām debesīm. Rigvēdas 9.grāmata sniedz 114 slavas dziesmas Somai, un tās ir atrodamas arī vēl daudzās citās vietās Vēdās”.
—-Svami Vēda Bharati, Rišikeš, India
“Atslēga fiziskai, psiholoģiskai un garīgai labklājībai ir mūsu iekšējā Soma, kuru visdrīzāk var definēt kā laimes (Ānandas) esenci, kas dzimst mūsu esamības pašā kodolā… iekšējā Soma, “nemirstības nektārs” slēpjas mūsu pašu dziļākajā apzinātībā. Mums ir jāpiekļūst šai iekšējai Somai, ja mēs vēlamies sasniegt ilgstošu laimi un prieku…. Soma ir ļoti bagāta Vēdiskās tradīcijas tēma, līdzīgi arī kā Agni (sakrālā uguns) un vērta, lai tai veltītu ļoti nopietnu uzmanību. Tā atklāj dzīvības un apziņas dziļākos noslēpumus un piedāvā nozīmīgu lauku pētniecībai gan meditācijas sfērā, gan prāta un ķermeņa atveseļošanas jautājumos….
Khečari mudra, kā to detalizēti izskaidro tādi jogas teksti kā “Hatha Joga Pradipika”, ir īpaša jogas prakse, kad mēli mutē vērš atpakaļ un uz augšu. Šāds mēles novietojums ļauj Somai vai nektāram no augšējās čakras un galvas plūst lejup, lai cilvēks to varētu to ar mēli asimilēt vai dzert. Khečari mudra ir liels palīgs pratjaharai un meditācijai. Tā ir svarīga prakse, ko būtu jāpilda pranajamas izpildes laikā, jo īpaši ieelpojot…
Tāpat ir vērtīgi to pildīt pēc iespējas visas dienas garumā, jo tā palīdz kontrolēt apetīti un vajadzību pēc tādām stimulējošām vielām kā kafija un alkohols…
Ir pietiekoši vērst mēli uz augšu mutē pie aukslējām, ja vēl griezīsiet mēli arī atpakaļ gar aukslējām, prakse darbosies vēl spēcīgāk.
Turēt mēli pie aukslējām palīdz runas kontrolei, attīsta Mantra Šakti (piešķir mantru praksei spēku), palīdz mazināt vēlmes un ierosināt Kundalīnī. Tas palīdz ne tikai pranajamai, bet arī sajūtu kontrolei un koncentrācijai jeb dhāranai. Tas palīdz arī pagarināt mūžu un neļaut Somas esencei izkliedēties ar nevajadzīgām emocijām, nekontrolētu prāta un sajūtu darbību. Kad praktizē Khečari mudru, parasti to kombinē kopā ar skatiena fiksāciju uz augšu (uzmanību uz trešo aci), tāpat tiek ieteiktas arī cita veida uzmanības piesaistnes, kā piemēram, uz galvas virsu (avotiņu). Khečari mudra burtiski nozīmē “kustēties telpā (vai debesīs)”. Papildus ārējai mēles griešanas metodei tā prasa arī sajūtu, gaumju un prieka meklējumu vēršanu uz augšu, kas ietver garīgāku virzību un iekšējos meklējumus.
—-Āčarja Vamadevi Šastri (David Frawley), “Soma jogā un Ajurvēdā”, Lotus Press, angļu valodā, 2012.
Vamadeva Šastri ir nodarbojies ar Somas jautājuma izpēti pēc paša apgalvojuma vairāk kā 40 gadus. Viņš uzskata, ka jēdziens “Soma” ietver vairākus līmeņus. Viņaprāt, runājot par Somas augu valsts izcelsmes tīri fizisko pusi, tā vispirms ietver gan vēdiskajā, gan tantriskajās un Mahasiddhu tradīcijās tik būtisko Rasajanas ideju, bet ka jebkurā gadījumā svarīgāk par fizisko pusi ir Somas iekšējās esences aspekts.
Saules meita pirtī gāja,
Zelta slota padusē,
Zelta slota padusē,
Zīda reklis azotē.
Zvaigznes nesa ūdentiņu
Ar dimanta kausiņiem.
Mēnestiņš garu meta
Ar sudraba biķerīti,
Salda piena garu meta,
Vīnā slotu slapināja.
Met, Mēnesi, pamazām,
Lai nelūst zelta zari,
Lai nelūst zelta zari,
Lai dabū Dieva dēls.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.