Svami Šudhānandas novēlējums

By | October 17, 2014

Svami Šuddhānanda – Latvijas krija jogas studentiem 15.12.2005

Dzīve ir dāvana

Vienmēr esiet stipri,
Arvien esiet drošsirdīgi,
Ikvienā rakstā
Jūs esat zelts.

 Esiet drosmīgi,
Esiet spēkpilni,
Ar pašcieņu
Nesiet sevī ticību.

Aizmirstiet pagātni,
Dzīvojiet tagadnē,
Ceriet uz nākotni,
Dzenaties pēc labākā.

Ko vien jūs vēlaties
Jūs varat sasniegt,
Šeit un šobrīd
Tagadne ir jūsu sabiedrotais.

Lai arī sīknauda zaudēta,
Liela vērtība ir ieguvums,
Atsakoties no priekiem par niekiem,
Laime aizstās sāpes.

Dzīve ir dāvana,
Nekas nav zaudēts,
Kaut arī reizēm mēs zaudējam
Lietas, kas paiet.

Kaut ko zaudējot
Mūžību varam dabūt kā balvu.
Dzīve ir pilnīga,
Iegremdējieties Prieka lietus pārpilnībā.

Un jūs būsit uzvarētāji
Dzīves spēlē.
Priecājieties līksmē,
Palieciet Esamībā!