Vibrācija

Jumis un Māra

Māras līklocis

Dvēsele ir mikrokosmisks Gara atveids. Kā tāda dvēsele ir pirmā, kas izpauž virsapziņas vibrācijas, kas pārvēršas dzīvības enerģijā. Šī dzīvības enerģija savukārt vibrē caur cilvēka rupjo fizisko ķermeni. Prāts eksistē, matērija eksistē. Tie abi ir Gara vibrācijas. Neredzamais prāts, kas vibrē kā dzīvības enerģija, pārvēršas rupjajā matērijā. Matērija neeksistē tā, kā tas mums liekas. Viņa ir tikai enerģijas vibrācija, kas savukārt ir apziņas vibrācija. Kosmiskā enerģija ir smalkāka kā elektroni un citi dabā esošie vibrējošie spēki, un viņa ir apzinīga. Tā ir trūkstošā saite starp apziņu un matēriju…

Ar pirmās krijas palīdzību Kundalīnī Šakti iziet no saknes centra un paceļas līdz hipofīzei un augstāk. Patiesībā jūs varat sajust, ka kāda dievišķa straume… paceļas un nolaižas mugurkaula zonā…

Krijas tehnika ir zinātnisks un matemātiski precīzs materiālā ķermeņa apziņas pārvēršanas ceļš kosmiskajā apziņā. Vienas krijas pareiza prakse ir ekvivalenta parastas evolūcijas vienam gadam. Katra ieelpa un izelpa, kas izpildīta sistemātiskā un vadāmā veidā ar garīgā pieskāriena sajūtu un skaņas vibrāciju tā ir viena krija. Augstākās krijās evolūcija tiek vēl paātrināta progresijas veidā, sastādot divpadsmit gadu ekvivalentu…

Ar fiziskā ķermeņa starpniecību cilvēks sajūt gaismu. Garīgo vibrāciju vai dievišķās kustības uztveri cilvēks sajūt ar astrālā ķermeņa starpniecību. Pastāvīgo, nepārtraukto garīgo skaņu cilvēks dzird ar cēloniskā ķermeņa starpniecību. Mūsu cēloniskais ķermenis atrodas virs galvas un stiepjas līdz bezgalībai. Tam ir Tēva daba. Astrālais ķermenis ir iekšienē. Šie abi ķermeņi atrodas pastāvīgā kontaktā ar visvareno Tēvu. … Trešais ķermenis, tas ir mūsu fiziskais ķermenis, kas pastāvīgi iegremdēts apmānā, ilūzijās un kļūdās [vārdu spēle: delusion, illusion and error – die – mirt] un tāpēc cilvēki ir miruši vēl dzīviem esot. Ja gribat sasniegt realizāciju, jums jāiziet viņpus šo trīs ķermeņu robežām. Jums jāpaceļas līdz bezgalībai un jāpārvar pat tā. … Absolūtās realitātes un dievišķības sasniegšanas jautājumā nav nekādas nozīmes ne kastai, ne ticībai, ne sektai, ne kultiem un arī nekādiem citiem -ismiem. Līdz pasaules radīšanai nebija nekā izņemot pienbaltu gaismu. Tāpēc jums jāpaliek tajā. Jums jānokļūst līdz tai vietai, kas bija līdz pasaules radīšanai. Krija jogas meditācijā ir iespējams sasniegt šo stāvokli, kas bija līdz pasaules radīšanai.”

Paramahamsa Hariharānanda “Krija joga”